Kascommissie

kasco1314_452

De kascommissie houdt de penningmeester van de club een beetje in de gaten.

Leden Kas commissie 2019 - 2020

Mark Maljaars (voorzitter) 
Jesse van Bergeijk 
Larissa Blom 
Florine Enzing 
Marnix Hiemstra 
Imke Hakkens