Kascommissie

kasco1314_452

De kascommissie houdt de penningmeester van de club een beetje in de gaten.

Leden Kas commissie 2018 - 2019

Jebbe Juk (voorzitter) 
Marnix Hiemstra 
Mark Maljaars 
Imke Hakkens 
Jelle Schat