Coronaprotocol trainingen

Trainers/Toezichthouders

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar je training gaat geven;
 • trainers en toezichthouders uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bereid je training goed voor en houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name dat tijdens de training anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
 • denk vooraf na over de training in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de training;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet wie er aanwezig zijn bij de training, geef vooraf een deelnemerslijst door
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden(in verzamelvak!) en verlaten; kan evt via ander toegangshekje en bv om veld 1 heen.
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep voor en na iedere training;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.


Spelers

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/ voetbalvereniging, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de voetbalvereniging rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest (bij hoge nood is er een toilet in het Sportcentrum)
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers/coaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
 • laat spelers anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen, dus tot trainers en andere spelers.
 • raak geen ballen met de handen aan en kop zo min mogelijk. Keeper gebruikt handschoenen. Materialen worden alleen door de trainers aangeraakt.
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen/desinfecteren.
 • Niet spugen of neus legen op het veld;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.


Veiligheid en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de voetbalvereniging;
 • douche thuis en niet op de voetbalvereniging; 
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de training aan op de voetbalvereniging en ga direct na de training naar huis.