Protocol trainingen

Herstarten trainingen vanaf 22 oktober

Laatste wijziging: 21 oktober

Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden

 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes 

 • zij niet mengen


De bovenstaande regels zijn opgesteld door het NOC*NSF en vertalen zich in de volgende regels vanuit het Sportcentrum en de club:

 • Groepen kunnen zich inschrijven voor een training vanaf de vrijdag voorafgaand aan de trainingsweek

 • Per kwart veld mag één groep van 4 personen trainen, dus maximaal 16 personen per training

 • Groepen mengen niet voor, tijdens en na de training

 • De aanwijzingen van de trainers, toezichthouders en/of bestuur zijn leidend


Veiligheid en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon

 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de voetbalvereniging;

 • douche thuis en niet op de voetbalvereniging; 

 • vermijd het aanraken van je gezicht;

 • schud geen handen;

 • kom niet eerder dan tien minuten voor de training aan op de voetbalvereniging en ga direct na de training naar huis.


Trainers/Toezichthouders

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar je training gaat geven;

 • trainers en toezichthouders uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

 • bereid je training goed voor en houd anderhalve meter afstand, ook onderling;

 • zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;

 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

 • maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name dat tijdens de training anderhalve meter afstand moet worden gehouden;

 • denk vooraf na over de training in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de training;

 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;

 • help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

 • houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

 • laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;

 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden(evt. in verzamelvak) en verlaten; kan evt via ander toegangshekje en bv om veld 1 heen.

 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;

 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • was je handen met water en zeep voor en na iedere training;

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);


Spelers

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 • blijf thuis als je het coronavirus hebt

 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;

 • kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest (bij hoge nood is er een toilet in het Sportcentrum)

 • kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers/coaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;

 • laat spelers anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen, dus tot trainers en andere spelers.

 • raak geen ballen met de handen aan en kop zo min mogelijk. Keeper gebruikt handschoenen. Materialen worden alleen door de trainers aangeraakt.

 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen/desinfecteren.

 • Niet spugen of neus legen op het veld;

 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.