Reglement

Art. 1. De dotCom kiest wekelijks de zes prognose-wedstrijden. Doorgaans gebeurd dit op dinsdag, uiterlijk woensdag.

Art. 2. De prognose is altijd gedateerd op een zaterdag.

Art. 3. Een deelnemer kan aan de prognose meedoen tot de eerste prognose-wedstrijd begint.

Art. 4. De dotCom behoudt het recht om tot woensdag 00.00 prognose-wedstrijden te wijzigen.

Art. 5. Iedere deelnemer voorspelt het resultaat van de 6 wedstrijden. Hierbij is er de keuze tussen een 1, een 2 of een 3. Een 1 voor een winstpartij van de thuisspelende club, een 2 voor een winstpartij van de uitspelende club en een 3 voor een gelijkspel.

Art. 6. Een deelnemer wint wanneer deze persoon de meeste wedstrijden over het gehele seizoen correct heeft voorspeld. Bij meerdere winnaars wordt de prijs evenredig verdeeld over de winnaars.

Art. 7. Iedere week wordt er begonnen met een nieuwe prognose. Uitslagen van prognose's uit het verleden hebben geen invloed op uitslagen van prognose's in de toekomst.

Art. 8. De prognose is alleen voor leden en oud-leden van G.S.V.V. The Knickerbockers. Oud-leden kunnen even contact opnemen per e-mail om mee te doen.

Art. 9. De inleg voor de prognose bedraagt 0 euro.

Art. 10. Een deelnemer mag maximaal eenmaal deelnemen aan de prognose. Als dotCom bespeurt dat sommige deelnemers vaker mee doen, zullen zij worden gediskwalificeerd.

Art. 11. Het is toegestaan een nieuwe voorspelling te doen. Een nieuwe voorspelling kan door het opnieuw invullen van het prognose-formulier.

Art. 12. De dotCom behoudt het recht de namen van de deelnemers en eventueel foto's te publiceren op de website als in het Naamloos Orgaan.

Art. 13. De leden van de dotCom mogen zelf ook meespelen.

Art. 14. In geval van twijfel beslist de dotCom. Als je het niet eens bent met een beslissing, kun je een bezwaarschrift indienen tot maximaal zes weken na deze beslissing. Dit bezwaarschrift dient electronisch te worden verzonden aan dotcom@knickerbockers.nl en dient een electronische handtekening te bevatten.