Algemene Verordening Gegevensbescherming
geschreven door
Bestuur

24
mei
Overzicht
Je hebt het onlangs vast wel gehoord in de media: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Morgen treedt de AVG officieel in werking. Om aan de AVG te voldoen, zijn verschillende documenten opgesteld over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van die verwerking. Ik wil je middels deze mail graag hierover informeren. 
 
Om transparantie en duidelijkheid te waarborgen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, zijn documenten opgesteld.
 
In deze documenten kan je zien welke persoonsgegevens we bij G.S.V.V. The Knickerbockers van je verwerken en waarom wij die persoonsgegevens verwerken. Tevens zijn jouw rechten als lid van G.S.V.V. The Knickerbockers in deze documenten opgenomen. Als lid heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. 
 
Als je vragen hebt over deze documenten of anderszins vragen of opmerkingen over de AVG, dan kan je mailen naar secretaris@knickerbockers.nl. De documenten zijn te vinden op onze website
 
Tot slot wil ik iedereen vragen om op de website, na het inloggen, bij profiel bewerken de toestemming voor publicatie van je persoonsgegevens in de almanak te controleren. Vanaf morgen is van iedereen expliciete toestemming vereist. Op dit moment geeft iedereen toestemming voor het publiceren van je persoonsgegevens in de almanak. Mocht je dat niet willen, haal het vinkje voor de toestemming dan weg. 
 
Disclaimer: 

De almanak is een jaarlijks uit te brengen boek waar informatie te vinden is over elk team, iedere commissie, de verenigingstrainers, etc. Tevens wordt in iedere almanak de contactgegevens van ieder lid gepubliceerd, zodat leden van de vereniging elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Het boek is in beginsel bestemd voor leden van de vereniging. Desondanks kunnen we niet garanderen dat het boek in handen kan komen van een derde. Publicatie van je gegevens in de almanak is op eigen risico.