Stichting Oud-Knickerbockers

Oud-ledendag: 22 juni 2019. Aanmelden hiervoor kan door te mailen naar sok@knickerbockers.nl

Adreswijziging? Stuur dan ook een mailtje naar sok@knickerbockers.nl

Donateur worden? Download hieronder het aanmeldformulier!

1__aanmelden_donateurschap_2017-2018.pdf

SOK logo

Op 16 januari 2004 is de Stichting Oud Knickerbockers (SOK) opgericht. De stichting is - mede op verzoek van het bestuur van GSVV The Knickerbockers - opgericht door een aantal 'prominente' oud-Knickerbockers met twee hoofddoelstellingen. In de eerste plaats het onderhouden en bevorderen van contacten tussen oud-leden en de vereniging en tussen oud-leden onderling. Daarnaast wordt het ondersteunen van de vereniging beoogd, zowel financieel als door middel van het verstrekken van adviezen.

De SOK tracht de doelstellingen onder meer te bereiken door het organiseren van een oud-leden toernooi, het houden van een jaarlijkse borrel en het organiseren van activiteiten rondom speciale aangelegenheden, zoals lustra. Verder draagt de SOK ook zorg voor het maken van een nieuwsbrief en het donateursblad The Comeback. Wil je ook de nieuwsbrief en The Comeback ontvangen? Word dan nu donateur! En geef The Knickerbockers een financieel steuntje in de rug, door middel van een kleine jaarlijkse bijdrage.