Word lid

  • 1 Persoonlijke gegevens
  • 2 Klaar!

** English below **
Lid worden van de mooiste voetbalvereniging van Nederland? G.S.V.V. The Knickerbockers kent een tweetal lidmaatschappen. Ten eerste is er het algemene lidmaatschap, waarbij je als volwaardig lid wordt geplaatst in een team en speelgerechtigd bent om officiële wedstrijden te spelen. Ten tweede is er het proeflidmaatschap, waarbij je in de periode van januari/februari tot en met het einde van het seizoen kunt meetrainen bij G.S.V.V. The Knickerbockers. Het proeflidmaatschap verloopt automatisch.

Contributie is €85 per seizoen + €25 eenmalige nieuwelingenbijdrage.

Tevens dien je een ACLO-kaart aan te schaffen (€59,95 voor studenten, zie: https://www.aclosport.nl/tarieven/). Doe dit pas zodra we je inschrijving bij TKB hebben bevestigd, anders koop je hem misschien voor niets!

Op het aanmeldformulier staat een optie voor de selectietrainingen. Als je je opgeeft voor de selectietrainingen betekent dit dat je graag in de selectie zou willen spelen en denkt het niveau te hebben. Heren 1 speelt tweede klasse, heren 2 hoofdklasse reserve en heren 3 eerste klasse reserve. Dames 1 speelt hoofdklasse, dames 2 tweede klasse en dames 3 derde klasse. De selectietrainingen voor de dames vinden plaats op 3 en 8 juni. De selectietrainingen voor de heren op 2 en 4 juni. 

Wij zitten vol! Voor het huidige seizoen (2020-2021) nemen wij geen nieuwe leden meer voor het algemene lidmaatschap aan. In november kun je je aanmelden als proeflid, dan kun je vanaf januari t/m einde seizoen meetrainen. Houd daarvoor de website in de gaten!

Bij vragen kan je een mail sturen naar secretaris Boris de Jong, secretaris@knickerbockers.nl.

 

Do you want to become a member of the most beautiful football club in the Netherlands? G.S.V.V. The Knickerbockers has two memberships. First there is the general membership, in which you are placed as a full member in a team and are able to play official matches. Secondly, there is the trial membership, where you can train at G.S.V.V. The Knickerbockers from January/February until the end of the season. The trial membership expires automatically.

Contribution is €85 per season + €25 one-time membership fee.

You also need to purchase an ACLO card (€59.95 for students, see: https://www.aclosport.nl/tarieven/). Only do this once we have confirmed your registration with TKB, otherwise you might buy it for nothing!

On the registration form you will find an option for the selection training sessions. If you register for the selection training sessions, this means that you would like to play in the selection and you think you have the right skill level. Our first men's team plays second division, the second men's team first division reserve and our third men's team first division reserve. Our first women's team plays first class, the second women's team plays second class and our third women's team third class. The selection training for the ladies will take place on 3 and 8 June. The selection training for men will take place on 2 and 4 June. 

We are full! For the current season (2020-2021) we no longer accept new members for the general membership. You can register in November to become a trial member starting from January. For this, you will need to keep an eye on our website​

If you have any questions, please send an e-mail to secretary Boris de Jong at secretaris@knickerbockers.nl.

Lidmaatschapstype