Gedragsregels bezoekers

Gedragsregels bezoekers


​​​​​​​Beste bezoeker van GSVV The Knickerbockers,

In het Appkeknockers Flophouse (Flop, de kantine) wordt er na wedstrijden en trainingen vaak genoten van een drankje en is een 'klein' feestje nooit ondenkbaar. Deze feestjes zijn tekenend voor TKB en om deze mooie sfeer te waarborgen geldt er voor bezoekers een gedragscode. Onderstaande regels gelden vanzelfsprekend ook voor leden van GSVV The Knickerbockers. Eigen leden zijn echter al via de statuten en het huishoudelijk reglement aan deze regels gebonden. Via deze weg willen we bezoekers ook aan onderstaande regels binden.  

Grensoverschrijdend gedrag en intimidatie

  • Het intimideren van personen is bij The Knickerbockers niet toegestaan. Hier valt onder, iedere vorm van herhaaldelijk ongewenst gedrag waarbij persoon A door toedoen van persoon B zich bedreigd, geïntimideerd of vernederd voelt in en rondom het Appleknockers Flophouse, alsmede op elke andere locatie waar op dat moment een activiteit namens The Knickerbockers wordt georganiseerd. Intimidatie kan verschillende vormen hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld en chantage.

Harddrugsgebruik

  • Het gebruik van harddrugs is bij The Knickerbockers niet toegestaan. Dit geldt voor gebruik in het Appleknockers Flophouse, op en rondom de velden en op de parkeerplaats, alsmede het onder invloed zijn van harddrugs op deze locaties.

Vernielingen

  • Het is verboden opzettelijk eigendommen van The Knickerbockers te beschadigen of te vernielen. Dit geldt voor alle voorwerpen in het Appleknockers Flophouse op en rondom de velden en op de parkeerplaats. 

Positieve sfeer

  • Men is alleen welkom in het Flop als de positieve sfeer gewaarborgd wordt.

Bij overtreding of een serieus vermoeden van een overtreding, is het bestuur bevoegd om bezoekers toegang tot het terrein te ontzeggen. Bij een ernstige overtreding of bij herhaaldelijke overtredingen, kan toegang tot het Appleknockers Flophouse ook in de toekomst worden ontzegd. Daarnaast is het bestuur in geval van vernieling of beschadiging bevoegd om een schadevergoeding te eisen.