Afmeldformulier

Opzeggingsformulier lidmaatschap G.S.V.V. The Knickerbockers

Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen. Hierbij zegt ondergetekende zijn of haar lidmaatschap van G.S.V.V. The Knickerbockers op per einde seizoen 2023-2024. Aan elke afmelding na 1 juni 2024 zitten kosten verbonden (zie hieronder). Deze kosten worden automatisch afgeschreven wanneer je je na 1 juni 2024 afmeldt. De beëindiging van je lidmaatschap is pas definitief als je een bericht van de secretaris hebt ontvangen, waarin staat dat je bent afgemeld.

Datum van opzegging Boete*

Voor 1 juni - Kosteloos

1 juni t/m 31 augustus - € 15

1 t/m 15 september - € 30

Na 15 september - Volledige contributie

*Voor nieuwe leden komt de nieuwelingenbijdrage van €25 hier nog bovenop ivm administratie- en overschrijvingskosten

Sinds dit seizoen kun je naast spelend lid, ook niet-spelend lid worden van TKB*. Als niet-spelend lid mag je niet trainen, geen wedstrijden spelen maar wél meedoen in de derde helft. Het voordeel is dat je geen ACLO-kaart hoeft aan te schaffen en minder contributie hoeft te betalen dan een spelend lid. Deze optie is er voor alle leden die minstens één seizoen spelend lid zijn geweest. Als nieuweling kun je alleen niet-spelend lid worden als je voor langere tijd geblesseerd bent of voor langere tijd naar het buitenland gaat. Maximaal 10 procent van alle leden mogen niet-spelend lid zijn.

Klik hier om naar het aanmeldformulier voor niet-spelend lid te gaan. Je hoeft je dan niet meer uit te schrijven, je lidmaatschap wordt vanzelf omgezet.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter identificatie van de persoon die zich afmeldt.

Reden opzegging
Donateurschap

Donateurs ontvangen jaarlijks meerdere nieuwsbrieven en het donateursblad The Comeback. Bovendien worden donateurs op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting Oud Knickerbockers, zoals de Oud-ledendag en de stedenborrels.
Bij het wel donateur worden machtigt ondergetekende G.S.V.V. The Knickerbockers om de donateursbijdrage van €25 per jaar af te schrijven van het International Bank Account Number (IBAN), zoals bekend bij de secretaris.

Ja, indien je donateur wil worden. Nee, indien je geen donateur wil worden.
Adres- en contactgegevens (onderstaande gegevens hoeven enkel te worden ingevuld bij donateurschap)

De adres- en contactgegevens worden enkel gebruikt om het donateursblad The Comeback en de (digitale) nieuwsbrieven naartoe te sturen. Door onderstaande gegevens in te vullen ga je akkoord met het opnemen van de gegevens in het oud-ledenbestand van de Stichting Oud Knickerbockers en met het delen van de adresgegevens met de drukker van The Comeback.

Overige gegevens
Akkoord

Ondergetekende verklaart bovengenoemde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen. Ondergetekende is er tevens van op de hoogte dat eventuele nog te vorderen openstaande rekening ook na het lidmaatschap nog gevorderd kunnen worden. De persoonsgegevens verzameld tijdens het lidmaatschap zullen binnen twee jaar na het einde van het lidmaatschap worden verwijderd.