Afmeldformulier

Opzeggingsformulier lidmaatschap G.S.V.V.

Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen. Hierbij zegt ondergetekende zijn of haar lidmaatschap van G.S.V.V. The Knickerbockers op per [datum]/Einde seizoen 2019-2020.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter identificatie van de persoon die zich afmeldt.

Reden opzegging
Donateurschap

Bij het wel donateur worden machtigt ondergetekende G.S.V.V. The Knickerbockers om de donateursbijdrage van €25 per jaar af te schrijven van het International Bank Account Number (IBAN), zoals bekend bij de secretaris.

Ja, indien je donateur wil worden. Nee, indien je geen donateur wil worden.
Adres- en contactgegevens (onderstaande gegevens hoeven enkel te worden ingevuld bij donateurschap)

Donateurs ontvangen jaarlijks meerdere nieuwsbrieven en het donateursblad The Comeback. Bovendien worden donateurs op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting Oud Knickerbockers, zoals de Oud-ledendag en de stedenborrels. De adres- en contactgegevens worden enkel gebruikt om het donateursblad The Comeback en de (digitale) nieuwsbrieven naartoe te sturen. Door onderstaande gegevens in te vullen ga je akkoord met het opnemen van de gegevens in het oud-ledenbestand van de Stichting Oud Knickerbockers en met het delen van de adresgegevens met de drukker van The Comeback.

Overige gegevens
Akkoord

Ondergetekende verklaart bovengenoemde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen. Ondergetekende is er tevens van op de hoogte dat eventuele nog te vorderen openstaande rekening ook na het lidmaatschap nog gevorderd kunnen worden. De persoonsgegevens verzameld tijdens het lidmaatschap zullen binnen twee jaar na het einde van het lidmaatschap worden verwijderd.