Raad van Advies

De Raad van Advies is een adviesorgaan dat het bestuur adviseert en daarnaast (gevraagd en ongevraagd) advies kan uitbrengen over de gang van zaken binnen de vereniging. (Oud-)leden die plaatsnemen in de Raad van Advies doen dit minimaal drie jaar.

Gedurende het seizoen kan het bestuur tegen verschillende zaken lopen waarbij ze advies willen inwinnen van anderen. Omdat de Raad van Advies de vereniging goed kent en allen hun eigen expertise meebrengen, zijn zij de aangewezen personen om advies bij in te winnen over lastige kwesties of officiële zaken. 

Raad van Advies

Roel de Boer (2014) -
Thomas de Boer (2009) -
Bernd Ensing (2005) -
Florine Enzing (2013) -
Marnix Hiemstra (2013) -
Jeroen van den Hoorn (2017) -
Rynaldo Koerhuis (2015) -
Rijan Mulder (1987) -
Marit van Zeist (2015) -