Algemene informatie

Algemene informatie

De stichting Oud-Knickerbockers (SOK) werd op 16 januari 2004 opgericht door enkele oud-Knickerbockers met twee hoofddoelstellingen. In de eerste plaats het onderhouden en bevorderen van contacten tussen oud-leden en de vereniging en tussen oud-leden onderling. In de tweede plaats het ondersteunen van de vereniging, zowel financieel als door middel van het verstrekken van adviezen. Om deze doelen te bereiken organiseert de SOK onder andere elk jaar borrels in verschillende steden van het land en een Oud-ledendag. Ook ontvangen donateurs een aantal nieuwsbrieven en jaarlijks het donateursblad "The Comeback".