Nieuws

Buitengewone-ALV 21 juli 19:00

Op 21 juli 2020 om 19.00 uur vindt de Buitengewone-ALV plaats. De inloop is om 18:30 uur.

Wij hebben gekozen voor een andere locatie dan het Appleknockers Flophouse, omdat er bij Baxbier meer leden op locatie aanwezig kunnen zijn op gepaste 1,5 meter afstand. Uiteraard geldt er voor de ruimte waarover Baxbier beschikt ook een limiet voor het aantal gasten dat op veilige en gepaste wijze aanwezig kan zijn. In samenspraak met Baxbier hebben wij ervoor gekozen om met een maximum van 65 leden te werken.

Om ons aan dit maximum te houden zijn wij genoodzaakt om leden zich te laten aanmelden voor de ALV. Iedereen die bij deze ALV aanwezig wil zijn dient zich aan te melden via Google Forms door middel van link: https://docs.google.com/forms/d/19D2ER2_3aMEeM1PfEtfBVlTmf4dtRiUuT4mOKyTPII8/edit?ts=5f049cf2

Als leden zich niet prettig voelen om een ALV op locatie bij te wonen, vanwege de milde risico’s die daarmee verbonden zijn, dan vragen wij jullie dit aan te geven door een mail te sturen naar coco@knickerbockers.nl. Als er sprake is van leden die de ALV online willen volgen of als het limiet van 65 personen wordt gehaald, dan zullen wij vanuit het bestuur een online communicatiekanaal opzetten. Hierdoor creëren we de mogelijkheid voor alle leden om de Buitengewone-ALV te kunnen bijwonen. De leden die online de ALV volgen hebben dezelfde rechten tijdens de ALV op het gebied van stemmingen, vragen stellen etcetera.

Om jullie deze avond zo goed mogelijk te kunnen voorzien van een drankje, hebben wij met Baxbier een deal gesloten. Baxbier biedt het biertje Kon Minder aan voor €2,95. Daarnaast gooien wij er, zoals altijd, een fustje in na de tijd.

Vergeet niet dat in deze roerige tijden het voor de club extra van belang is dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn bij de ALV. De ALV is de uitgelezen mogelijkheid om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen de club en om over de zaken die spelen mee te praten en te beslissen. Elke mening wordt zeer gewaardeerd. Mocht je niet kunnen op 21 juli, dan is er de mogelijkheid om iemand te machtigen door een mail te sturen naar secretaris@knickerbockers.nl.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen